18 ćwiczeń z wykorzystaniem MedBall

Dzięki tym ćwiczeniom poprawisz moc i stabilność. Ćwiczenia z podziałem na:

pozycje / kierunki / rodzaje ruchów / piłki lekarskie